Werkwijze

Wat gaan we doen?

Samen kijken we, met de hulpvraag in het vizier, naar wat er wel goed gaat en wat de sterke punten en kwaliteiten zijn. De focus komt te liggen op de positieve punten en niet op de negatieve. Met behulp van de kwaliteiten worden de obstakels aangepakt.

We bespreken welke aanpak voor jou/jullie en het kind het beste werkt en gaan hiermee aan de slag.

Hoe doe KOLB dat?

Door naar je/ jullie te luisteren

Door te vragen wat je/ jullie precies wilt bereiken

Door middel van gesprekken met jou/ jullie als ouder(s)

Door middel van gesprekken met jouw/ jullie kind en overige gezinsleden erbij

Door observatie en gesprekken thuis, in je vertrouwde omgeving

Misschien hoort het gedrag van jouw kind wel bij de ontwikkeling van een kind van die leeftijd. Maar als je dat niet weet, kun je je er behoorlijk zorgen over maken. Dan is het fijn om er samen met iemand naar te kijken, zonder dat er gelijk een oordeel wordt geveld.

KOLB biedt de ruimte voor kinderen om zichzelf te zijn. Niks moet en niks is vreemd. Ieder kind is uniek en mag er zijn. De aanpak is oplossingsgericht, de focus ligt niet op het probleem, maar juist op de kwaliteiten en kracht van het kind. De kinderen worden gestimuleerd zelf tot ontdekkingen te komen en de eigen kwaliteiten en kracht te (her)ontdekken en verder te ontwikkelen. Samen oefenen we om de kwaliteiten toe te passen in lastige situaties en zo de eventuele problemen op te lossen, of hiermee om te kunnen gaan..

Kijk hier voor het begeleidingstraject