Training Executieve Functies

Executieve functies of vaardigheden heb je nodig om zelfredzaam te kunnen functioneren in de maatschappij, zoals plannen, organiseren, prioteren, taakgericht werken, doorzetten, concentreren en emotieregulatie. Al vroeg in de ontwikkeling worden deze vaardigheden in meer of mindere mate ontwikkeld. Op school wordt hier een sterk beroep op gedaan. Met name op het voortgezet onderwijs wordt hierin van jongeren een bepaalde mate van zelfstandigheid gevraagd. Dat is niet voor iedere jongere vanzelfsprekend. Door verschillende omstandigheden of persoonlijke eigenschappen kan dit onvoldoende ontwikkeld zijn, wat zichtbaar wordt bij de uitvoering van schoolse taken.

Hoe verder?

Trainen, trainen, trainen! Eerst met hulp, vervolgens steeds meer zelfstandig. Samen met ouders en de jeugdige zelf, onderzoeken we wat helpend is om deze vaardigheden te trainen en welke omstandigheden hierbij helpen, zodat dit uiteindelijk in de thuissituatie (met eventuele hulp van ouders) gaat lukken. We starten het traject op onze trainingslocatie in het Nelson Mandela Centrum in Gouda. De jeugdige neemt zijn schoolwerk mee, waar we vervolgens mee gaan oefenen.

Geen bijles!

We coachen bij vastlopen; wat doe je als.. in plaats van de stof uitleggen. We breiden de oplossingsstrategie√ęn uit, zodat de jeugdige dit de volgende keer kan inzetten.

We coachen bij opstarten en overzicht bewaren.

We coachen bij faalangst en stress.

We coachen bij hoogbegaafdheid; Wat heb jij nodig?

We gebruiken spelmateriaal om vaardigheden te versterken.

We stemmen af met ouders en school, waar de jeugdige van kan profiteren.