Stichting vrienden van KOLB

Doelstelling Stichting vrienden van KOLB

1. Doelen stichting

a. Het vergroten van de sociale en maatschappelijke positie van de aangemelde cliënten als het cliëntsysteem. Door eveneens het cliëntsysteem te betrekken wordt eveneens de maatschappelijke positie en gezondheid en welzijn vergroot voor zowel de cliënt als het cliëntsysteem. Dit heeft, naast de professionele hulp die vaak in het gezin geboden wordt, een positieve invloed op de thuissituatie welke ook van belang is voor de leefbaarheid en rust in de buurt waarin de cliënt en het cliëntsysteem wonen. Een fijne ervaring/ leuk uitje en daarin leren, oefenen en toepassen wat juiste omgangsvormen met elkaar zijn helpt basale waarden zoals veiligheid, gezondheid en welzijn te verbeteren en een negatieve spiraal in het gezin en veelal dan ook in de omgeving waar het gezin woont te doorbreken of te voorkomen.

b. Ondersteuning bieden bij het realiseren van een beschikbare begeleidingsplek voor iedere cliënt in de knel. Deze plek kan zowel binnen als buiten KOLB gerealiseerd worden. Dit met als doel dat de cliënt kan ontwikkelen en een bijdrage kan leveren aan de maatschappij doordat deze zijn talenten kan inzetten. Daarnaast zorgt een laagdrempelige (vrijwillige) dagelijkse activiteit en structuur ervoor dat de cliënt bezig is met persoonlijke ontwikkeling en niet meer thuis of in de buurt rondhangt. Het is een laagdrempelige stap ter voorbereiding op een (volwassen) leven binnen de samenleving. Daarbij dat vrijwilligers een zinvolle tijdsbesteding hebben en dat de kosten binnen de jeugdzorg worden verminderd doordat vrijwilligers voorliggende activiteiten met cliënten ondernemen.


c. Voorlichting en bewustwording.
Gezien de flexibiliteit, kwaliteit en betrokkenheid welke Stichting vrienden van KOLB kan bieden in aanvulling op de jeugdzorg deze kleinschalige vorm van aanvulling op de jeugdzorg door de korte onderlinge lijntjes tussen vrijwilligers, begeleiders en bestuur. Deze vorm van begeleiding onder de aandacht (blijven) brengen bij potentiële vrijwilligers en gemeentes om zorg te dragen dat deze vorm van ondersteuning blijft bestaan ten behoeve van de cliënt, cliëntsysteem en de maatschappij.


d. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het voorgenoemde in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan Stichting vrienden van KOLB

RSIN: 864223778

KVK: 87167700