KOLB voor het onderwijs

Niet alleen ouders kunnen bij KOLB terecht met hun vragen over opvoeden maar ook professionele opvoeders, zoals pedagogisch medewerkers of leerkrachten.

KOLB is beschikbaar voor scholen die (tijdelijk) de hulp van een ambulant begeleider kunnen gebruiken om op die manier Passend Onderwijs te kunnen bieden. KOLB kan ook adviseren met betrekking tot Passend Onderwijs.

Waarmee kan KOLB scholen helpen?

Het vorm geven aan Passend Onderwijs

Het coachen van medewerkers/ docenten

Het begeleiden van leerlingen/ouders

Ondersteunen bij oudergesprekken

Ondersteunen bij een specifieke leerling/ klas.

Kinderen zijn de toekomst, onze toekomst. Om kinderen zo goed mogelijk op die toekomst voor te bereiden, hebben ze stabiliteit, liefde en zelfvertrouwen nodig. En het is aan ons opvoeders om hiervoor te zorgen. Dat kan een behoorlijke uitdaging zijn. KOLB wil je daar graag bij helpen zodat je ze het hoofd kan bieden en vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaat.

Kijk hier voor meer informatie over KOLB