Walter Timmer

Walter Timmer, getrouwd en 4 kinderen. Ik ben HBO afgestudeerd Pedagogiek en 2e graads leraar Omgangskunde.

Ik heb een christelijke levensovertuiging en zie het als (mijn) uitdaging om kinderen en volwassenen te laten ontwikkelen en opbloeien. Mijn persoonlijke visie is dat ieder mens ertoe doet, dat je waardevol bent en dat ook mag ervaren.

Werkervaring

Jongeren en kinderen begeleiden in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Ouderbegeleiding voor (multi-problem) gezinnen.

Leerlingen en docenten coachen om het mogelijk te maken het reguliere onderwijsprogramma te volgen

(Groen)onderwijs en mentoraat aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar, die moeilijk tot zeer moeilijk lerend zijn.

 

Rots & Water is een sociale vaardigheidstraining voor kinderen en jongeren

Leefstijl voor Jongeren is een sociale vaardigheidstraining voor jongeren die op scholen wordt gegeven

Begeleiden van dove jongeren tussen de 12 en 18 jaar met een verstandelijke handicap en gedragsproblematiek.

 

Emotionele en juridische hulpverlening aan mensen met een traumatische ervaring. Hierbij heb ik mij voornamelijk gericht op de hulpverlening aan kinderen en hun ouders.

 

Begeleiden van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

Over KOLB

KOLB staat voor Kind Ouder Leerling Begeleiding en is in 2015 opgericht door Walter Timmer. Wij richten ons op het gebied van opvoeding, onderwijs en het grensgebied tussen deze twee gebieden. Wij bieden naast de begeieiding op onze trainingslocaties ook ambulante begeleiding voor zowel thuis als op scholen.

Op school is de interactie tussen kind – ouder, leerling – docent en docent – ouder is bepalend voor de ontwikkeling van zowel het kind, de ouder als de docent. In deze, soms complexe, interactie gaat het vaak goed, maar soms zijn er obstakels die de communicatie, en daarmee de ontwikkeling belemmeren.

KOLB heeft een specialistisch team van persoonlijk begeleiders, pedagogen, docenten PO, VO en een hoogbegaafdencoach.

Sinds 2016 officieel bedrijfsvriend van kinderboerderij “de Goudse Hofsteden”.

Opleiding en training

Sociale vaardigheidstraining

Slachtofferhulp

Mijn specialisaties

Mijn kwaliteiten