Begeleidingstraject KOLB

Wanneer u graag gebruik zou willen maken van één van onze diensten, kunt u contact opnemen met het sociaal team van uw woonplaats. Zij denken met u mee en kijken of u in aanmerking komt voor ondersteuning en of ons aanbod het meest passend is .

Kijk hier voor meer informatie over KOLB

Algemene voorwaarden

U wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding voor is, of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van u of uw kind.

Instanties en wanneer u begeleiding krijgt vanuit het PGB, ontvangt u maandelijks een factuur.

De begeleidingsgesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal dit besproken worden met derden ( bijvoorbeeld familie, school, sociaal team of Veilig Thuis). Dit wordt altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

U mag van KOLB een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat we alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zullen inzetten. Wij hanteren de beroepscodes waar dit is vastgelegd.

U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.

Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op, zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie. Mocht dit voldoende zijn, kunt u uw klacht neerleggen bij onze klachtencommissie.

Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.

Tot 24 uur tevoren kunt u kosteloos een afspraak annuleren. Nadien wordt het tarief in rekening gebracht.

KOLB hecht veel waarde aan uw privacy. Hiervoor gebruiken we een privacyverklaring. Deze kunt u opvragen.